Diller

Akademik Personel

Anabilim Dalı

 

 

 İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

 

 

Prof. Dr. H. Soner ALTUNDOĞAN

E-posta:

saltundogan@firat.edu.trTel : 424-2370000/5555/

                               5550

kişisel web sayfası

Atık su arıtımı, adsorpsiyon, metalurjik atıkların değerlendirilmesi, hidrometalurji

Prof. Dr. Ömer Munzuroğlu

E-posta:

omunzuroglu@firat.edu.trTel : 424-2370000/

                               

kişisel web sayfası

 

 

 

Prof. Dr. Hakan KALENDER

E-posta:  

hkalender@firat.edu.trTel :424-2370000-5582kişisel web sayfası

Mikrobiyoloji, İmmunoloji, Antibiyotik direnci, Gıda Patojenleri, PCR.

 

 

Prof. Dr. M.Şaban TANYILDIZI

E-posta:  

mtanyildizi@firat.edu.trTel : 424-2370000-5560kişisel web sayfası

Mikrobiyal Enzim Üretimi,Adsorpsiyon

 

 

 

Doç. Dr. Nazmi GÜR

E-posta:  

ngur@firat.edu.trTel : 424-2370000-5563kişisel web sayfası

 

Doç. Dr. İnanç ÖZGEN

E-posta:   

iozgen@firat.edu.trTel : 424-2370000-5565kişisel web sayfası

Ekonomik, sistematik entomoloji, Biyolojik mücadele, Organik tarım,Biyoteknik mücadele yöntemleri

Dr.Öğr.Üyesi Erdal ÖBEK

E-posta:   

eobek@firat.edu.trTel : 424-2370000-5554kişisel web sayfası

Bitki Sitogenetiği, Fitoremediasyon Tekniği ile Sulardaki Kirleticilerin (Ağır metal, Antibiyotik, Nutrient...) Giderimi, Organik Atıkların Geri Kazanımı / Kompostlaştırma

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KALENDER

E-posta:

mkalender@firat.edu.trTel : 424-2370000-5561kişisel web sayfası

Kuru sorbent enjeksiyon tekniği ile adsorpsiyon, Uçucu organik bileşiklerin gözenekli katılarda difüzyon ve adsorpsiyonu, Kütle transferi, Kurutma

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Aykut TOPDEMİR

E-posta :

atopdemir@firat.edu.trTel : 424-2370000-5566kişisel web sayfası

Palinoloji, Gıda Biyoteknolojisi, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Dr.Öğr.Üyesi Serhat ELÇİÇEK

E-posta :

selcicek@firat.edu.trTel : 424-2370000-5566kişisel web sayfası

 

 

 

 

Dr. Öğr.Üyesi Venhar ÇELİK ÖZGEN

E-posta:   

venharcelik@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-5559kişisel web sayfası

Sentetik biyoloji, Moleküler biyoloji, Biyoteknoloji

Dr.Öğr.Üyesi Veyis SELEN

E-posta:   

vselen@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-5558kişisel web sayfası

Mikrobiyal Enzim Üretimi, Fermantasyon Teknolojisi, Endüstriyel Atık Suların Arıtılması

Araştırma Görevlileri

 

 

 

 

 

 

Muhammet Ali UYGUT

 

İletişim Bilgileri

 

Tel : 424-2370000-5565

                               5581

Araştırma Alanları

 

 

Türkçe