Diller

Genel Bilgi

      Lisans programında akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz “Biyomühendislik" alanında "Yüksek Lisans" yapmaya hak kazanırlar. Biyomühendislik Yüksek Lisans Programına müracaat eden öğrencilerimizin, minimum 21 kredilik ders almaları ve bir öğretim üyesi danışmanlığında yüksek lisans tezini tamamlamaları gerekmektedir. Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler “Biyomühendislik Yüksek Lisansı” derecesini alırlar. 

Türkçe