Diller

Genel Bilgi

 

 

Tarihçesi

Biyomühendislik Bölümü 21/05/2009 tarihinde kurulmuş olup, bünyesindeki 3 adet profesör, 2 adet doçent, 4 adet dr. öğr. gör., 2 adet araştırma görevlisi olmak üzere toplam 11 adet akademik personeli ile lisans ve lisans üstü eğitim ve öğretim faaliyelerini sürdürmektedir. Bölümümüzdeki öğrenci sayısı 313 dir. Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verme amaçlanmıştır. Bölümümüz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

Misyon ve Vizyonu

Biyomühendislik tıp, veteriner, gıda ve çevre bilimleri gibi canlı hayatıyla ilgili alanlarda karşılaşılan sorunları anlamak ve çözümler üretmek için, fen bilimleri ile mühendislik bilimlerinin prensiplerini birleştirerek canlı hayatının hizmetine sunan bir mühendislik disiplinidir. Bu bilim dalı; kütle ve ısı aktarımı, kinetik, biyokataliz, biyomekanik, ayırma ve saflaştırma teknikleri, biyoreaktör tasarımı, yüzey bilimi, akışkanlar mekaniği, termodinamik ve polimer kimyası gibi mühendisliğin temel ve uygulamalı birçok dalının yanı sıra; genetik, moleküler biyoloji, protein kimyası, metabolizma, hücre fizyolojisi ve biyokimyası, sitoloji, biyoelektrik, nörobiyoloji, immuoloji, farmakoloji gibi temel ve uygulamalı bilimlerdeki araştırma ve bilgi birikimleri arasında bir köprü oluşturarak, günümüz toplumunun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına özgün çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

 

Türkçe