Diller

Komisyonlar

BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI

İnsan Kaynakları ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Doç.Dr.İnanç ÖZGEN

Dr.Öğr.Üyesi Venhar ÇELİK

Dr.Öğr.Üyesi .Erdal ÖBEK

Eğitim Komisyonu

Prof.Dr.H.Soner ALTUNDOĞAN

Prof.Dr.Hakan KALENDER

Doç.Dr.İnanç ÖZGEN

Doç.Dr.Nazmi GÜR

Dr.Öğr.Üyesi Veyis SELEN

İntibak Komisyonu  

Prof.Dr.Hakan KALENDER

Doç.Dr.Nazmi GÜR

Dr.Öğr.Üyesi Aykut TOPDEMİR

Staj Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Veyis SELEN

Staj Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Veyis SELEN

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KALENDER

Dr.Öğr.Üyesi Venhar ÇELİK

Bilimsel Etkinlikler Komisyonu

Prof.Dr.H.Soner ALTUNDOĞAN

Doç.Dr.İnanç ÖZGEN

Dr.Öğr.Üyesi Aykut TOPDEMİR

Kalite Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Venhar ÇELİK (Başkan)

Doç.Dr.Nazmi GÜR

Dr.Öğr.Üyesi Veyis SELEN

ADEK Koordinatörü     

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KALENDER

ECTS-DS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Erdal ÖBEK

ERASMUS – Mevlana  Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Venhar ÇELİK

FARABİ Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Venhar ÇELİK

MÜDEK Sorumlusu   

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KALENDER

WEB Sorumlusu         

Dr.Öğr.Üyesi Aykut TOPDEMİR

 

 

                                                                                             08.09.2016

Prof.Dr.M.Şaban TANYILDIZI

              Bölüm Başkanı

Türkçe